Sodobni trendi in izzivi v turizmu so trajnost, digitalizacija, personalizacija in doživljajska izkušnja gosta.

S travelDabble naslavljamo sodobne trende v turizmu z ustvarjanjem sinergije med nosilcem turistične dejavnosti, lokalnimi ponudniki in gostom. Vsi trije so ključni deležniki razvoja turistične ponudbe vašega kraja, ki se eden brez drugega ne morejo razvijati in obstati. Verjamemo, da imajo vsi trije močan presek skupnih potreb, ciljev in interesov, zato jih obravnavamo celostno in enakovredno.
Preberi več

Nosilec turistične dejavnosti

Turistična ponudba je razpršena, nepovezana in spregledana (samoumevna) in jo je težko celostno zastopati in promovirati.

Vaš kraj nima sodobne celostne digitalne predstavitve. Vsebine na spletni strani so skope, včasih neažurne, niso interaktivne in redko sledijo sodobnim smernicam digitalne konzumacije.

Strategijo prodora na druge, tudi tuje, trge je težko uresničiti, saj se gostov ne nagovarja konsistentno na vseh stičnih točkah in čez celoten življenjski cikel.

Priprava razpisa, dokumentacije in izvedba tehnoloških projektov je zamudna in draga. Zato je težko tekmovati z večjimi in finančno močnejšimi kraji, ki gostu lažje ponudijo boljšo izkušnjo.

Gost (turist)

Gost je primoran vložiti veliko truda pri načrtovanju obiska vašega kraja, kar za odločitev o obisku ni vzpodbudno.

Prepuščen samemu sebi in lastni iznajdljivosti. Informacije o vašem kraju pridobiva iz nešteto drugih virov (internetne strani, socialna omrežja, itd.), ki so velikokrat napačne, kar slabi njegovo zanimanje za obisk.

Gost iz tujine se težko znajde v vašem kraju, saj ne govori slovenskega jezika. Odvisen je od delovnega časa informacijskih točk, informiranosti zaposlenih in nabora jezikov, ki jih razume.

Gost ne razume razlike med manjšimi in večjimi, finančno močnejšimi turističnimi kraji. Vedno primerja trenutno izkušnjo z odlično izkušnjo iz preteklosti ne glede na čas, kraj in ekonomski status kraja.

Lokalni ponudniki

Lokalni ponudniki se ne povezujejo in dopolnjujejo in zato težje ustvarjajo visoke dodane vrednosti.

Lokalni ponudniki celostno ne nagovarjajo potencialnih gostov, ki živijo digitalno. Investirajo večinoma v  tehnologijo in redko razvoj sodobnih vsebin in komunikacijo, ki so ključne za maksimizacijo izkušnje gosta.

Slabo poznani tujim gostom, čeprav je za tujce lokalna ponudba najbolj atraktivna (kulturna dediščina, tradicija, lokalni izdelki, itd.).

Lokalni ponudniki lahko z ustrezno tehnološko podporo nadgradijo svoje storitve in produkte ter jih bolje predstavijo gostom.

Traveldabble

TravelDabble je integralni turistični produkt, ki vsebinsko dopolnjuje in povezuje lokalno ponudbo v zaokroženo celoto.

TravelDabble je sodoben digitalni produkt in zvest partner vaših gostov. Dosegljiv je ves čas na računalniku, prenosniku, tabličnem računalniku in na mobilnih napravah.

TravelDabble je turistični produkt, ki cilja najširšo množico domačih in tujih gostov. Personalizirana turistična ponudba se prilagodi vsakemu posamezniku od vrste doživetja do predstavitve v poljubnem jeziku.

TravelDabble pomembno prispeva pri razvoju sodobne digitalne infrastrukture in nudi podporo lokalnim ponudnikom in skupnosti pri razvoju novih poslovnih priložnosti.

Odkrite nove priložnosti vašega kraja s TravelDabble

Celostna rešitev, ki neposredno povezuje in naslavlja izzive tako na tehnološkem kot tudi na vsebinskem delu turistične ponudbe vašega kraja.
Prilagodljiva tehnološka platforma nudi podporo vaši blagovni znamki ter je za goste dosegljiva ves čas na računalniku, prenosniku, tabličnem računalniku ter na mobilnih iOS in Android telefonih.
Obogatene multimedijske vsebine lokalne ponudbe s ciljem zagotoviti izpopolnjujočo, personalizirano in doživljajsko izkušnjo obstoječim in novim gostom.
Partnerski odnos in kratkoročna pogodbena vezava brez začetnih in skritih stroškov s predvidljivim transparentnim pavšalnim mesečnim zneskom, ki je odvisen od velikost vašega kraja.