Študija primera:
Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Novo mesto ima potencial razvoja turizma, vendar se sooča s slabo prepoznavnostjo, razpršeno ponudbo in omejeno izkušnjo gosta. S traveldabble naslavljamo vse troje.

Za boljše razumevanje si oglejte prototip spodaj.

Pripravljeni odkriti nove priložnosti vašega kraja?

S poslanstvom po nadgrajevanju in povezovanju turistične ponudbe vašega kraja v zaokroženo celoto in željo po izpopolnjujoči, personalizirani in doživljajski izkušnji vaših gostov, travelDabble neposredno in enostavno naslavlja nove trende in izzive v turizmu med in po COVID-19.

Celostna rešitev, ki  neposredno povezuje in naslavlja izzive tako na tehnološkem kot tudi vsebinskem delu turistične ponudbe vašega kraja.
Povsem prilagodljiva vizualna podoba, ki omogoča popolno skladnost z vašo obstoječo blagovno znamko in aktivnostmi na področju povečanja prepoznavnosti vašega kraja.
Razvoj obogatenih vsebin lokalne turistične ponudbe vašega kraja s ciljem ponuditi gostom izpopolnjujočo, personalizirano in doživljajsko izkušnjo.
Vsebine in Izkušnje so za vaše goste dosegljive ves čas na računalniku, prenosniku, tabličnem računalniku ali na mobilnih iOS napravah in Android napravah.
Partnerski odnos brez začetnih stroškov razvoja, priprave projektne dokumentacije, projektnega vodenja, …
Kratkoročna pogodbena vezava z vnaprej dogovorjenm pavšalnim mesečnim zneskom, ki je vezan na velikost vašega kraja.